Czy warto inwestować w złoto i srebro?

Metale szlachetne są uważane za aktywa ochronne. Zachowują one siłę nabywczą kapitału w długim okresie czasu. Ryzyko związane z inwestycjami w metale szlachetne dotyczy najpoważniejszych czynników ryzyka na rynkach finansowych oraz poszczególnych osób. Są to: inflacja (a także stagflacja, reflacja), dewaluacja walut fiat, kryzysy finansowe, zakłócenia systemów politycznych, wojny, rewolucje i inne nieprzyjemne sytuacje. Wcześniejsze inwestycje w metale szlachetne mogą być przydatne dla Twoich dzieci, wnuków, a nawet prawnuków.

Zalety inwestowania – podstawowe informacje

Dlaczego warto inwestować w złoto i srebro:

Wysoka płynność rynków metali szlachetnych. Metal szlachetny można zawsze kupić lub sprzedać, niezależnie od warunków rynkowych, zakłóceń w systemie gospodarczym, formy rządu w danym kraju, obiegu niektórych walut fiat.

Ograniczona utrata wartości. Straty przy sprzedaży metali szlachetnych są zazwyczaj minimalne lub nie ma ich wcale, jeżeli okres inwestycji jest długi. Metale nigdy nie tracą swojej pełnej wartości, wręcz przeciwnie, w długim okresie ich ceny wykazują tendencję wzrostową. Ponieważ są one uważane za aktywa defensywne, ich wartość zazwyczaj wzrasta, gdy niemal wszystkie inne aktywa tracą na wartości.

Stabilność inwestycji. Trwa długoterminowy trend wzrostowy na rynkach metali szlachetnych, zwłaszcza złota. Wynika to z istoty obecnego zadłużonego systemu finansowego świata, w którym wszystkie waluty fiat dążą do swojej prawdziwej wartości — zera.

Wady inwestowania

Pomimo wszystkich zalet inwestowania w metale szlachetne, są też wady.

Długi okres inwestowania. Efekt ekonomiczny inwestowania w złoto i srebro obserwuje się przez okres pięciu lub więcej lat. Na przykład stopa zwrotu z inwestycji w złoto za rok wynosi około 1,5-2% rocznie, za 15 lat — około 18-20%, a od początku lat 70. wartość złota wzrosła 44-krotnie. Tak długie okresy mogą być nie do przyjęcia dla niektórych inwestorów. Jednak metale szlachetne są przydatne w każdym portfelu, dlatego zalecamy przeznaczenie pewnego odsetka środków na ten rodzaj inwestycji.

Niska rentowność w krótkich okresach czasu. Ta niekorzystna sytuacja wynika z charakteru aktywów chronionych. Ponieważ waluty fiat ulegają deprecjacji, ale nie za szybko, a gospodarka od czasu do czasu ma korzystne okresy, metal szlachetny nie jest popularny wśród inwestorów w tych czasach. To wygładza wzrost rentowności i prowadzi do jej ogólnego spadku. W przypadku szybkiej sprzedaży metalu po zakupie można nawet ponieść stratę z powodu wysokich kosztów dodatkowych.