Ikona wpisu

Na podstawie jakich przepisów prawnych udzielane są pożyczki?

Pożyczka gotówkowa to produkt finansowy, który polega na zawarciu umowy cywilnoprawnej pomiędzy dwoma stronami – pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą. Na podstawie umowy pożyczkobiorca deklaruje przeniesienie prawa własności do określonej kwoty na pożyczkobiorcę, który z kolei zobowiązuje się do jej zwrócenia pożyczonych pieniędzy w określonym czasie. CZYTAJ WIĘCEJ „Na podstawie jakich przepisów prawnych udzielane są pożyczki?”