ustawa antylichwiarska

Ustawa antylichwiarska w nowej odsłonie

Ustawa antylichwiarska, o której mówiło się od prawie roku, w połowie marca ostatecznie weszła w życie. Jakie zmiany czekają pożyczkodawców? W jaki sposób skorzystają na tym – o ile w ogóle – klienci firm pożyczkowych?

11 marca 2016 to data, którą bardzo dobrze zapamiętają zarówno firmy pożyczkowe, jak i jej klienci. To właśnie tego dnia weszły w życie regulacje, związane z tak zwaną nową ustawą antylichwiarską, która jeszcze dokładniej zabezpiecza interesy pożyczkobiorców.

Nowa ustawa antylichwiarska z perspektywy firmy pożyczkowej…

Zapisy z nowej ustawy dotyczą samych firm pożyczkowych, które obecnie muszą posiadać kapitał własny w wysokości co najmniej 200 tysięcy złotych. Jednocześnie w przypadku firm, których działalność finansowa będzie budzić wątpliwości, KNF zyskuje prawo do prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Łatwiejszy będzie także dostęp do dokumentacji wymaganej przez KNF.

…i pożyczkobiorcy

Większość zmian w nowej ustawie antylichwiarskiej dotyczy przede wszystkim pożyczkobiorców. Ustawa dokładnie określa koszty pozaodsetkowe chwilówki online, które w skali roku nie będą mogły przekroczyć 55 p.p. w skali roku. Jeśli pożyczkobiorca zdecyduje się na kolejną chwilówkę w tej samej firmie pożyczkowej w ciągu 120 dni od wypłaty pierwszej pożyczki, wówczas koszty pozaodsetkowe kolejnej pożyczki nie mogą przekroczyć pierwotnych kosztów pozaodsetkowych.

Co to oznacza? Koszty pozaodsetkowe są uzależnione od czasu spłaty pożyczki, zatem firmy pożyczkowe, które specjalizowały się w udzielaniu szybkich pożyczek na krótkie terminy, będą wydłużać czas spłaty pożyczki.

Nowe produkty w ofercie firm pożyczkowych?

Limity kosztów pozaodsetkowych nie dotyczą kart kredytowych oraz kredytów odnawialnych w rachunkach osobistych. Być może szybkie pożyczki będą w niedalekiej przyszłości udzielane jako kredyty na kartach kredytowych. Przy takim produkcie konieczne jest uzyskanie dodatkowej licencji instytucji płatniczej.

Nowe rozwiązania według ustawy obejmą również koszty windykacji. Według ustawodawcy maksymalna wysokość kosztów windykacji z uwzględnieniem monitów i przypomnień nie będzie mogła przekroczyć wartości ustalonej w oparciu o stopę referencyjną NBP i określoną w kodeksie cywilnym. Może to spowodować, że firmy pożyczkowe zamiast monitów będą dosyć szybko wysyłać wezwania do zapłaty oraz kierować sprawy do egzekucji komorniczej.