Oprocentowanie pożyczki – z czego wynika i kiedy może wzrosnąć?

Kiedy rozważamy skorzystanie z pożyczki lub kredytu gotówkowego, oprocentowanie jest zwykle kluczową zmienną, jaką bierzemy pod uwagę. Czy jego wysokość może ulec zmianie? Z czego wynika i jaka jest jego maksymalna wartość? Przyjrzyjmy się bliżej kwestii oprocentowania pożyczek i kredytów gotówkowych.

Kiedy wysokość odsetek się zmienia?

 Ze zjawiskiem zmienności oprocentowania najczęściej mamy do czynienia przy zobowiązaniach długoterminowych.  Ze względu na niestabilną sytuację rynkową, instytucje finansowe proponują nam możliwość wzięcia kredytu, którego oprocentowanie może się zmienić w zależności od aktualnych wskaźników. Dzięki temu nasze zobowiązanie może podrożeć lub okazać się tańsze, w zależności od kondycji sektora finansowego w danym roku.

W przypadku pożyczek krótkoterminowych nie powinniśmy obawiać się zmiany wysokości oprocentowania. Warto jednak sprawdzić w Ogólnych Warunkach Umowy i regulaminie instytucji finansowej, czy wartość odsetek nie zmienia się po przekroczeniu terminu spłaty.

Zmiany stóp procentowych mogą też zostać narzucone odgórnie przez Radę Polityki Pieniężnej działającą z ramienia Narodowego Banku Polskiego. Ostatnie miały miejsce w lipcu 2013. Dla pożyczkobiorców kluczowa jest wysokość stopy lombardowej, bo to właśnie ona, a właściwie jej czterokrotność określa maksymalną dopuszczalną wysokość oprocentowania pożyczek. Szczegółowe przepisy znajdziemy w ustawie antylichwiarskiej, będącej częścią Kodeksu Cywilnego.

Pożyczki od osób fizycznych

Te także mogą być oprocentowane. Bywa, że licząc na obniżenie kosztów pożyczki niektórzy wolą zadłużyć się u rodziny lub znajomych, ale i tam możemy spotkać się naliczeniem odsetek ustawowych bądź wyższych, jeżeli takie zostaną określone w umowie między stronami. Ich wysokość, podobnie jak w przypadku zobowiązań zaciąganych w instytucjach finansowych, może się zmienić po upłynięciu terminu płatności. Zarówno dla pożyczkobiorcy, jak i pożyczającego korzystniej jest ustalić szczegółowe warunki na samym początku.