Termin spłaty pożyczki

Jak określić termin spłaty pożyczki?

W dzisiejszych czasach podjęcie decyzji o wzięciu pożyczki to kwestia zaledwie kilku/kilkunastu minut. Dużo więcej czasu potrzebujemy, aby określić termin jej spłaty. O czym należy pamiętać i jak rozłożyć w czasie spłatę zaciągniętego zobowiązania, aby nie nadszarpnął wyraźnie naszego budżetu domowego?
O ile wydawanie pieniędzy nie sprawia nam większych trudności, o tyle mamy problemy, aby odkładać co miesiąc określoną kwotę gotówki. I właśnie dlatego często decydujemy się na pożyczki. Jak jednak dokładnie zaplanować sobie jej spłatę, aby nie musieć odmawiać sobie wszystkich dotychczasowych przyjemności?

Po pierwsze – budżet domowy

Podstawą do zarządzania finansami, nie tylko w kwestii wydawania, ale również oszczędzania pieniędzy, jest skrupulatne prowadzenie budżetu domowego. Wystarczy, że zestawisz wszystkie swoje dochody ze wszystkimi swoimi nawet najmniejszymi wydatkami, a uzyskasz obraz sytuacji finansowej w jakiej się znajdujesz. Na tej podstawie będziesz w stanie stwierdzić, czy istnieją obszary, w których jesteś w stanie zmniejszyć swoje wydatki, przesunąć je na późniejszy termin lub w ogóle z nich zrezygnować.

W ten sposób przygotowany plan finansowy powinien pomóc Ci oszacować ile mniej więcej czasu potrzebujesz na spłatę zaciągniętej pożyczki. Dzięki temu będziesz mógł podjąć przemyślaną i racjonalną decyzję nie narażając się na ryzyko niemożności spłaty jej w terminie.

Po drugie – harmonogram spłaty

Ze względu na to, że zaciągane przez nas pożyczki najczęściej mają charakter krótkoterminowy i musimy je zwrócić po upływie 15 lub 30 dni, zdarzyć się może, że nie będziesz w stanie „wpleść” ich do swojego budżetu domowego. W takiej sytuacji niezbędne jest opracowanie osobnego harmonogramu spłaty zobowiązania.

Napisz na kartce ile dokładnie musisz zwrócić i ile masz na to czasu. Następnie całą kwotę podziel na ilość dni, czego wynikiem będzie suma pieniędzy, jaką powinieneś odłożyć każdego dnia na poczet zwrócenia pożyczonych środków.

Rozłożenie w czasie zbierania środków finansowych na spłatę pożyczki jest bardzo rozsądnym posunięciem, bowiem daje Ci duże pole do działania i podejmowania ewentualnych dodatkowych kroków na zdobycie potrzebnej gotówki.

Po trzecie – plan awaryjny

Jeżeli zbliżając się do terminu spłaty pożyczki, okaże się, że uzbierane przez Ciebie środki są niewystarczające, warto mieć w zanadrzu plan awaryjny. Opracuj go jeszcze zanim weźmiesz pożyczkę, aby mieć pewność, że będziesz w stanie w całości zwrócić ją pożyczkodawcy.

W planie awaryjnym powinny być uwzględnione działania, które możesz podjąć w momencie, kiedy brakuje Ci środków finansowych na spłatę zobowiązania, np.:

  • przesunięcie terminu spłaty pożyczki za uiszczeniem dodatkowej opłaty;
  • podjęcie dodatkowej pracy dorywczej;
  • zrezygnowanie z wydatków, które nie należą do opłat stałych, czy opłat na żywność;
  • itp.

Pamiętaj, aby w takiej sytuacji nie brać kolejnej pożyczki, bowiem zaciąganie kolejnych zobowiązań na poczet spłaty innych może spowodować, że znajdziesz się w spirali zadłużenia, która jest niezwykle niebezpieczna z finansowego punktu widzenia.