Firma pożyczkowa a parabank

Czym się różni firma pożyczkowa od parabanku?

Wielu konsumentów zamiennie stosuje pojęcia „firma pożyczkowa” oraz „parabank” i chociaż w Internecie można naleźć wiele definicji, które nie zaznaczają wyraźnych granic pomiędzy obiema instytucjami, różnice są fundamentalne i co najważniejsze, znaczące dla ich klientów. Czym zatem różni się firma pożyczkowa od parabanku?
Brak podstawowej wiedzy związanej z tematyką finansową może nas bardzo drogo kosztować, dlatego zanim przyjdzie moment, kiedy będziesz musiał dokonać wyboru i podjąć decyzję o wzięciu pożyczki, dowiedz się, co różni obie tytułowe instytucje. Bądź świadomym konsumentem na rynku pożyczek.

Co o firmach pożyczkowych i parabankach myśli Komitet Stabilności Finansowej?

Komitet Stabilności Finansowej to organ państwowy, który został powołany w celu zapewnienia efektywnej współpracy w zakresie wspierania i utrzymania stabilności krajowego systemu finansowego. Organ powstał na mocy ustawy z 7 listopada 2008 roku. Według niego, parabanki oferują swoim klientom produkty przypominające te, sprzedawane przez banki z tą różnicą, że te pierwsze nie podlegają kontroli Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz regulacjom prawa bankowego, na podstawie których funkcjonują banki. Firmy pożyczkowe z kolei w opinii Komitetu Stabilności Finansowej nie proponują swoim klientom produktów przypominających produkty bankowe, ale jak pokazują statystyki, wielu ludzi nadal nie widzi różnic między firmą pożyczkową a parabankiem.

Skąd się biorą porównania firmy pożyczkowej i parabanku?

Chociaż, jak już zostało wspomniane, różnice między firmą pożyczkową a parabankiem są znaczne, to obie nazwy instytucji finansowych są nagminnie mylone, a wszystko za sprawą tego, że obydwie udzielają swoim klientom pożyczek gotówkowych na dany, określony z góry okres czasu, do których dodatkowo naliczane jest odpowiednie oprocentowanie.

Definicja firmy pożyczkowej

Firma pożyczkowa to instytucja finansowa, której podstawą działalności jest udzielanie pożyczek gotówkowych. Środki, które firmy pożyczkowe wykorzystują do sfinansowania pożyczek, pochodzą z własnego kapitału firmy, czyli są własnością właścicieli firmy i ich akcjonariuszy. Dzięki temu, ryzyko utraty pieniędzy spada na ich właściciela, a nie na klienta firmy. Pożyczki gotówkowe udzielane są na podstawie zawartej między pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą umowie cywilnoprawnej, natomiast sama działalność firm pożyczkowych ugruntowana jest przez ustawę o kredycie konsumenckim.

Czym są parabanki?

Mianem „parabnaku” określimy instytucję finansową, która prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na oferowaniu swoim klientom produktów i usług podobnych do usług i produktów bankowych. Pożyczki udzielane przez parabanki finansowane są ze złożonych przez indywidualnych klientów depozytów pieniężnych. Owe depozyty obarczone są ryzykiem utraty środków. Takie ryzyko dotyczy nie parabanki, lecz klientów, którzy zdeponowali w nim swoje środki finansowe.

Parabanki nie podlegają prawu bankowemu, przez co nie są objęte nadzorem KNF. Co ciekawe z prawnego punktu widzenia, przyjmowanie depozytów pieniężnych od klientów zarezerwowane jest wyłącznie dla banków i kas oszczędnościowo-kredytowych, do których parabanki nie należą.

Reakcja firm pożyczkowych

Notorycznie popełniane błędy związane z nazewnictwem skłoniły firmy pożyczkowe do utworzenia wspólnego stowarzyszenia. Związek Firm Pożyczkowych, bo tak nazywa się stowarzyszenie, dąży przede wszystkim do zwiększania świadomości polskich konsumentów na temat działalności firm pożyczkowych oraz zmiany wizerunku branży pożyczek pozabankowych. Wszystkie zrzeszone w ZFP firmy wspólnie wypracowują wysoką renomę jakości oferowanych przez siebie usług.