związek firm pożyczkowych, szybkie pożyczki

Czym jest Związek Firm Pożyczkowych?

Zdając sobie sprawę z tego, że najwięcej da się osiągnąć dzięki współpracy, polskie instytucje pożyczkowe postanowiły razem zadbać o kondycję swojej branży. Aby wypracować jak najlepsze zasady funkcjonowania, zorganizowały się w ramach Związku Firm Pożyczkowych. Jakie są jego cele?

Biorąc pożyczki chwilówki, wielu z nas obawia się, że – oprócz klarownych warunków dostępnych na stronie internetowej – w umowie znajdą się zapisy, które będą działały na naszą niekorzyść. Wynika to z faktu, że jest to dość nowy sektor rynku finansowego – instytucje pozabankowe dopiero zdobywają zaufanie klientów, którzy nierzadko wolą skierować się po pomoc do sprawdzonego banku, nawet jeżeli nie w pełni odpowiada on ich potrzebom.

Samokontrola na rynku pożyczek pozabankowych

Należy jednak być świadomym tego, iż firmy udzielające szybkich pożyczek dążą do oferowania usług na jak najwyższym poziomie. Aby to osiągnąć, zrzeszają się w różnego rodzaju stowarzyszeniach i organizacjach, które mają pełnić rolę nadzorującą i kontrolującą. Dzięki temu możliwe jest wyłapanie mniej uczciwych przedsiębiorców oraz piętnowanie ich praktyk (w sposób zgodny z prawem).

Już sama przynależność do takiego związku ma stanowić dowód na to, iż dana instytucja jest godna naszego zaufania. Firma, która zostanie z niej wyrzucona, automatycznie staje się dla nas mniej atrakcyjna – ostracyzm przedstawicieli branży daje podstawy wątpliwościom co do uczciwości danego pożyczkodawcy.

Związek Firm Pożyczkowych – w trosce o standard usług

Warto wspomnieć w tym kontekście o jednej z takich organizacji, mianowicie o Związku Firm Pożyczkowych. Jest to stowarzyszenie obejmujące swoim zasięgiem większość instytucji pozabankowych udzielających pożyczek przez Internet w Polsce. Jego główną misją jest regulowanie rynku, tak aby pożyczkodawcy spełniali wysokie standardy (zarówno związane z prowadzeniem usług, jak i pod względem etyki działań). Dzięki działaniom ZFP bezpieczna pożyczka ma stanowić nie luksus, tylko standard w tym sektorze rynku.

Szybka pożyczka nie powinna kojarzyć się z niekompetencją i oszustwem. ZFP stawia sobie za zadanie realizacje trzech celów, które mają sprawić, aby branża ta stała się godna zaufania. Chodzi tutaj o:

  • podnoszenie kwalifikacji pracowników sektora (zarówno pod względem fachowości, jak i etycznego postępowania),

  • reprezentowanie branży pożyczek pozabankowych w różnego rodzaju debatach publicznych oraz legislacyjnych,

  • a także o podnoszenie świadomości samych konsumentów.

Często zła opinia nie jest wynikiem nieuczciwych działań niektórych przedstawicieli branży, ale niewiedzy osoby biorącej pożyczkę. Stąd tak istotne jest wypracowanie odpowiednich metod, które pomogą zminimalizować ryzyko błędnej interpretacji umów przez klienta – np. dzięki pisaniu ich jasnym językiem i tłumaczeniu niezrozumiałych kwestii.