zadłużenie Polaków

Jak zadłużeni są Polacy? Wyniki badań kondycji naszej finansowej

Zadłużenie Polaków rośnie. Łączna wartość wszystkich zaległości to 44,65 mld złotych. W porównaniu do poprzedniej edycji raportu wartość ta wzrosła o 1,89 mld złotych (4,4%), zaś liczba osób, które zalegają ze spłatą swoich zobowiązań powiększyła się o 91 tysięcy (4,4%).

W czerwcu 2016 roku ukazała się 32 edycja ogólnopolskiego raportu o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach. Z lektury tego przygotowanego przez InfoDług opracowania można się dowiedzieć, że zgodnie z danymi na koniec I kwartału 2016 ponad 2 miliony Polaków (dokładnie 2147606 osób) nie reguluje w terminie swoich zobowiązań.

Kim jest niesolidny dłużnik?

W raporcie, który opiera się na danych Biura Informacji Kredytowej oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor za niesolidnych dłużników uznaje się osoby, które przekroczyły o co najmniej 60 dni termin spłaty zaległości w wysokości minimum 200 zł. Chodzi o zaległości powstałe z tytułu niespłaconych kredytów (zarówno mieszkaniowych, jak i konsumpcyjnych), pożyczek z firm pożyczkowych, niespłaconych alimentów czy nieopłaconych rachunków za usługi telekomunikacyjne, prąd, gaz i czynsz. Źródłem zaległości są także niezapłacone w terminie grzywny i kary orzeczone prze sądy, a nawet opłaty karne za jazdę bez biletu.

Zadłużenie Polaków – czy coś się zmienia?

Co ciekawe, w porównaniu do poprzedniego badanego okresu, zauważalnej zmianie ulega struktura zadłużenia i charakter regulowanych przez Polaków zobowiązań. Wzrasta łączna kwota zobowiązań pozakredytowych (do 17,07 mld zł) oraz liczba osób nieregulujących terminowo tych zobowiązań, a zmniejszają się zaległości w spłacie kredytów.

Uśrednieni i rekordowi dłużnicy

W przeliczeniu na jedną osobę spośród wszystkich dłużników, wartość zaległego zobowiązania to średnio ponad 20 tys. złotych. Z kolei 10 najbardziej zadłużonych osób łącznie zalega ze spłatą 375 mln zł. Jest to prawie 1 procent wszystkich zobowiązań. Rekordzista jest zadłużony na prawie 100 milionów. Drugi na liście dłużnik zalega ze spłatą ponad 60 mln złotych. Co znamienne, dług obydwu najbardziej zadłużonych wciąż się powiększa – o 2 miliony złotych w stosunku do poprzedniego okresu.