euro

Gdzie ulokować nadwyżki finansowe

Jeśli potrafisz na koniec miesiąca wygospodarować wolną kwotę, oznacza to, że jesteś osoba oszczędną i rozważnie dysponujesz swoim budżetem. Każda, nawet niewielka suma będzie powiększać twoje oszczędności, a dobrze ulokowana będzie procentować i przynosić dodatkowe korzyści. Jak zainwestować nadwyżki finansowe, by mogły zarabiać i powiększać twój kapitał? Zobacz jakie produkty depozytowe warto wziąć pod uwagę.

Konto oszczędnościowe

Najczęściej wybieranym produktem oszczędzającym jest konto bankowe, które posiada dodatkowe oprocentowanie, dlatego nazywamy je oszczędnościowym. Można założyć je nawet przez Internet, bez konieczności wizyty w oddziale banku i od razu przelać na nie swoje nadwyżki. Dużym plusem tego produktu jest stały dostęp do pieniędzy i możliwość wpłaty oraz wypłaty gotówki w dowolnym momencie, bez utraty zarobionych wcześniej odsetek.

Lokaty krótko i długoterminowe

Kolejnym bankowym produktem depozytowym, na którym twoje nadwyżki finansowe mogą zarabiać są lokaty. Tutaj możesz dopasować odpowiedni rodzaj do swoich potrzeb, wybierając lokatę długo lub krótkoterminową. Wszystko zależy od tego, czy możesz zamrozić swoje oszczędności na krótszy czy na dłuższy okres czasu. Przy zerwaniu większości lokat przed czasem jesteś narażony na utratę wszystkich lub części zarobionych do tej pory odsetek, dlatego warto przemyśleć już na początku inwestowania, jaki okres trwania lokaty będzie dla ciebie najkorzystniejszy.

Możesz również wybrać, czy chcesz aby twoja lokata odnawiała się automatycznie na kolejny okres czy ma się zakończyć w wyznaczonym terminie i wszystkie środki mają być od razu przelane na twoje konto.

Oprocentowanie lokat jest z reguły wyższe niż na kontach oszczędnościowych, dlatego i zysk może być większy, jeśli oczywiście nie zrezygnujesz z lokaty przed końcem jej trwania. Aby uniknąć utraty odsetek, jeśli na przykład sytuacja życiowa zmusi cię do wcześniejszego zerwania lokaty, możesz założyć kilka mniejszych lokat, zamiast jednej większej, wówczas w przypadku zakończenia lokaty przed czasem stracisz jedynie niewielką część zarobionych odsetek, a pozostałe lokaty będą nadal procentować i powiększać twoje zyski.

Fundusze inwestycyjne

W ofertach banków możesz znaleźć również fundusze inwestycyjne, lecz tutaj trzeba się wykazać przynajmniej minimalną wiedzą na temat rynku finansowego. Inwestując w fundusze inwestycyjne można działać bardzo ryzykownie wybierając fundusze akcji, oczywiście wówczas można też najwięcej zarobić, lub ograniczyć ryzyko i inwestować w bardziej bezpieczne produkty, jak fundusze inwestycyjne i parasolowe. Warto zdecydować się na kilka produktów i podzielić swoje oszczędności, ponieważ jeśli nawet stracimy na jednym z nich możemy w tym samym czasie zarobić na innym.

Przy wyborze odpowiedniego funduszu może pomóc ci także doradca finansowy, który bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu, ale także na przeczuciu, może doradzić ci, które fundusze wybrać oraz objaśni z jakim ryzykiem wiąże się ta decyzja, szacując ile możesz zarobić, a ile stracić.

Cierpliwość się opłaca

Przy lokowaniu swoich nadwyżek finansowych od lat sprawdza się cierpliwość i systematyczność. Długotrwałe oszczędzanie, obarczone minimalnym lub zerowym ryzykiem, zawsze przyniesie zyski i nie narazi nas na utratę oszczędności. Najlepiej budować swój kapitał powoli i zawsze dobrze przemyśleć każdy krok przy nowych inwestycjach. Oczywiście wiadomo, że przy bardziej ryzykownych produktach można zarobić więcej, ale można również bardzo szybko stracić oszczędności całego życia, dlatego czasem to właśnie cierpliwość może przynieść większy zysk niż jedna źle podjęta decyzja.