ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców od Ministerstwa Obrony Narodowej

Trwają prace nad nowym projektem, dotyczącym firm mających szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności kraju. W ramach projektu, firmy ściśle określone przez Ministerstwo Obrony Narodowej mogą otrzymać 10% zniżki podatku. Jakie firmy mają szansę skorzystać ze zniżki? I co wiąże się z jej utrzymaniem?

Od ponad tygodnia trwają prace nad nowym projektem, który ma zastąpić dawną ustawę o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa, która weszła w życie ponad 15 lat temu.

Regulacje zawarte w dotychczasowej ustawie

Obecny projekt mówi, że firmy, które uzyskały pieniądze ze Skarbu Państwa, które przeznaczone zostały na funkcjonowanie firmy, nie mogą odmówić przyjęcia zadania nałożonego przez administrację – nawet, jeśli do jego wykonania ma dojść bez wnoszenia żadnych opłat.

Jeśli przedsiębiorca uchylać się będzie od podjęcia zadań, może ponieść karę w wysokości 10% od wartości powierzonego mu zadania, a zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczane będą innemu przedsiębiorstwu, dla ustanowienia ich właściwej do zadań rządu zdolności.

W ramach kary przedsiębiorca będzie musiał również zwrócić pozyskane, w ramach pomocy państwa, zdolności przemysłowe.

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców – kto może na nie liczyć?

Podlegać ulgom mogą te firmy, które mają szczególne znaczenie gospodarczo-obronne. W chwili obecnej lista składa się ze 180 rodzajów działalności. Wśród nich znajdują się podmioty eksploatujące porty i lotniska, a także placówki budowlane o znaczeniu strategicznym. W poczet firm wejdą również te, które zajmują się kolportażem, mediami, produkcją, firmy paliwowe oraz te zajmujące się transportem, telekomunikacją i pocztą.

W ramach działań wykonywanych dla obrony i bezpieczeństwa Państwa, przysługują ulgi podatkowe. Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców będą wynosiły 10 procent zryczałtowanej wysokości podatku dochodowego.

Przedsiębiorstwa, które wejdą na listę, zmuszone będą również do przedstawiania półrocznych raportów o stanie firmy. Wszystkie decyzje odnośnie sprzedaży, dzierżawy, czy przeniesienie za granicę, a nawet zmiana przeznaczenia muszą być konsultowane z MON.