stan polskiej gospodarki

Stan polskiej gospodarki – jak wygląda po trzecim kwartale?

Polska gospodarka w ostatnim kwartale znacznie zwolniła i nie rozwija się już tak szybko, jak w ciągu ostatnich trzech lat. Co jest przyczyną takiej sytuacji? Co wpłynęło na stan polskiej gospodarki i czy istnieją perspektywy jego poprawy?

Zgodnie z przewidywaniami ekonomistów i innych specjalistów, w trzecim kwartale tego roku polska gospodarka wzrosła jedynie o 2,5 procent, w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy?

Coraz mniej inwestycji

Tak jak było to przewidywane, największy wpływ na stan polskiej gospodarki ma coraz mniejsza liczba inwestycji – i to zarówno wśród prywatnych przedsiębiorców, jak i spółek Skarbu Państwa, a także w samorządach. Nie bez znaczenia jest tutaj też wprowadzenie w życie programów typu 500 plus, które sporo kosztują nasze państwo i znacznie obciążają budżet. Jak potwierdza Główny Urząd Statystyczny wskaźnik nowych inwestycji jest o 7,7% niższy niż rok temu.

Stan polskiej gospodarki zależy teraz głównie od konsumentów

Kolejną zmianą jest to, że eksport netto nie ma już właściwie pozytywnego wpływu na wzrost. W III kwartale tego roku ów wpływ stał się wręcz negatywny. Wynika więc z tego, że wzrost gospodarczy w naszym kraju opiera się obecnie właściwie tylko na konsumentach. GUS podaje, że w trzecim kwartale spożycie ogółem wzrosło o 4,1 procent. Bardzo ostrożne są również prognozy co do czwartego kwartału tego roku, ponieważ, znając już dane z października, można wywnioskować, że nie będą one optymistyczne.

Prognozy dalekie od optymizmu

Liczni eksperci zauważają też, że zwolnienie wzrostu PKB w Polsce może mieć takie konsekwencje, że cały 2016 rok zamknie się wynikiem poniżej 3 procent, co będzie znacznie poniżej wcześniejszych zapowiedzi rządu. Zmiany i spowolnienia w polskiej gospodarce zauważają również różne instytucje za granicą, które też zmieniają prognozy co do naszego kraju.

Stan polskiej gospodarki obecnie pozostawia sporo do życzenia i z pewnością wymaga interwencji w postaci konkretnych działań. W przeciwnym razie wyniki mogą być jeszcze gorsze.