sposób na kredyt we frankach

Sposób na kredyt we frankach – II Kongres Pośrednictwa Finansowego

4 października 2016 roku w Warszawie odbył się II Kongres Pośrednictwa Finansowego. W wydarzeniu wzięło udział wielu specjalistów oraz osób zainteresowanych zagadnieniem, jakim jest relacja pomiędzy klientem a pośrednikiem finansowym.

W ramach debaty oksfordzkiej, która miała miejsce na kongresie, naprzeciwko siebie stanęły dwa obozy. Jednym z najważniejszych tematów był związek pomiędzy interesem klienta a własną korzyścią pośredników finansowych. Opinie obu stron komentowała specjalnie wybrana Loża Mędrców, wśród które zasiadła między innymi prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – prof. Elżbieta Mączyńska.

O czym debatował II Kongres Pośrednictwa Finansowego?

Debata miała zwrócić uwagę właśnie na pośrednictwo finansowe, jego rolę, dynamikę dotyczącą tej branży oraz pojawiające się w niej zmiany, spowodowane wydarzeniami w kraju. Rozmowy dotyczyły też kwestii, jak istotną rolę może odgrywać ta branża na mniejsze usługi z dziedziny finansów. Co ciekawe, znalazł się czas także na omówienie bardziej kontrowersyjnych tematów, takich jak nieetyczne praktyki oraz ich znaczący wpływ na całe pośrednictwo finansowe. Szukano również sposobów, aby wyeliminować te niepokojące i niekorzystne działania.

Czy da się znaleźć sposób na kredyt we frankach?

Poza tym szczególne miejsce na kongresie było wydzielone na rozmowy na temat „frankowiczów”. Wszyscy doskonale zdawali sobie sprawę, że sposób na kredyt we frankach jest priorytetem, gdyż rzutuje to na całą branżę. W końcu to właśnie firmy te najbardziej polecały zobowiązania w tej walucie. Jak się okazało na kongresie, rozwiązanie tej sprawy jest możliwe, jednak wymaga ona wielu skomplikowanych kroków, które także będą miały swoje konsekwencje.

Jaka będzie przyszłość pośrednictwa finansowego?

Nie mogło zabraknąć również omówienia innych przyszłych dróg, którymi będzie podążać pośrednictwo finansowe. Jednym z nich jest dostrzeganie trendu odejścia od orientacji sprzedażowej. Ma się to dziać na rzecz orientacji doradczej. Oprócz tego firmy ubezpieczające zdecydowały się na wprowadzenie opłat likwidacyjnych, aby zabezpieczyć się przed notorycznym zrywaniem umów, przede wszystkim na samym jej początku.