Jak można trafić na czarną listę dłużników?

Czarna lista dłużników to rejestr dłużników, który prowadzi Biuro Informacji Gospodarczej. Trafić na taką listę możemy nie tylko za nieterminowe spłacenie pożyczki lub kredytu, ale również za zaległości we wszelkiego rodzaju opłatach, jak rachunek za prąd czy abonament telefoniczny.

Na dzień dzisiejszy w Polsce działają trzy takie bazy: BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG oraz Rejestr Dłużników ERIF BIG – wszystkie na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Nie każde zadłużenie trafia jednak do rejestru. Aby dłużnik i jego zaległość trafiły na taką listę, muszą zostać spełnione określone warunki. By wierzyciel mógł przekazać taką informacją na temat dłużnika (w przypadku osób fizycznych):

  • kwota zadłużenia musi wynosić minimum 200 zł,
  • od terminu płatności upłynęło co najmniej 60 dni,
  • minął miesiąc od dnia, w którym dłużnik otrzymał wezwanie do zapłaty (listem poleconym lub do rąk własnych).

Spełnienie tych warunków umożliwia wpisanie dłużnika do rejestru danego biura, a to może wiązać się z szeregiem negatywnych dla dłużnika konsekwencji. Może on mieć w przyszłości problem z zakupem innych produktów i usług, szczególnie jeżeli chodzi o zaciągnięcie pożyczki czy wzięcie abonamentu telefonicznego. Pamiętajmy, że z informacji dostępnych w takich rejestrach korzystają m.in. banki, firmy pożyczkowe, firmy telekomunikacyjne, agencje nieruchomości. Wszystkie te instytucje mogą wpisać dłużnika na listę.

 Sprawdź, czy nie ma cię na czarnej liście dłużników

Jeżeli w przeszłości zalegałeś w jakichkolwiek opłatach i nie wiesz, czy czasami nie trafiłeś na listę dłużników, w każdej chwili istnieje możliwość to sprawdzić. Możesz się dowiedzieć, kto o ciebie pytał i jakie otrzymał informację.

Wszelkie informacje o tym, czy jesteś na liście, z jakiego powodu, kto cię wpisał, kto cię sprawdzał itd. znajdziesz w biurze informacji gospodarczej. Szczegóły o tym, jak się tego dowiedzieć znaleźć można na stronach konkretnych biur informacji gospodarczej. Tam dostępne są także szczegóły o tym, jak starać się o wykreślenie z takiej listy.

BIG to nie BIK

BIG, czyli Biuro Informacji Gospodarczej bardzo często mylone jest z BIK, czyli Biurem Informacji Kredytowej, a to dwie różne rzeczy. BIK to firma, która gromadzi informacje o wszystkich zaciągniętych pożyczkach i kredytach w bankach i SKOK-ach, a następnie wystawia na tej podstawie tzw. scoring, czyli punktową ocenę wiarygodności kredytowej. Im więcej mamy spłaconych w terminie długów, tym wyższy mamy scoring. Dzięki temu kolejne pożyczki i kredyty możemy zaciągać na korzystniejszych warunkach lub negocjować indywidualne warunki spłaty.

Z kolei BIG tworzy czarną listę dłużników, którzy zalegają ze spłatą swoich zobowiązań nie tylko w bankach i SKOK-ach. Do tego rejestru trafić może dłużnik, który np. nie zapłacił czynszu za mieszkanie, nie płaci alimentów czy też zapomniał uregulować rachunek za prąd. Co ważne, na tę listę dłużnik trafia niezależnie od przyczyny, z jakiej nie wywiązał się w terminie z długu.