prawa komornika sądowego, co może zająć komornik

Prawa i obowiązki komornika sądowego

W naszym życiu może przytrafić się sytuacja, która uniemożliwi spłatę długu wobec wierzycieli. W takim wypadku sąd może zarządzić przeprowadzenie egzekucji komorniczej, która wiąże się dla nas z wieloma niedogodnościami.

Komornik sądowy wykonuje swój zawód w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji oraz odpowiednie przepisy postępowania cywilnego. Komornik, wbrew pozorom, nie jest urzędnikiem państwowym. Jest to funkcjonariusz publiczny działający przy sądach rejonowych w Polsce. Komornik wykonuje swoje zadania pod nadzorem prezesa miejscowego sądu rejonowego, a w swojej pracy podlega jedynie wyżej wspomnianemu prezesowi, ustawom oraz orzeczeniom sądowym.

Co może zająć komornik?

Prawa komornika sądowego są dosyć szerokie. Oprócz postępowania egzekucyjnego do jego zadań należy m.in. sporządzanie inwentarza i protokołu stanu faktycznego. Protokół ten jest wykonywany na żądanie sądu przed wszczęciem postępowania lub wydaniem orzeczenia.

Co może zająć komornik? Odpowiedź jest dosyć prosta – praktycznie wszystko: zarówno nieruchomości, ruchomości, jak i dochód. Dla porównania, syndyk masy upadłościowej może zajmować jedynie nieruchomości. Jak widać, uprawnienia komorników w tym zakresie są znacznie szersze. Oczywiście, istnieją pewne ograniczenia: w przypadku ruchomości komornik nie może zająć „niezbędnych przedmiotów domowych”, tj. pościeli, opału na jeden miesiąc, zapasów żywności.

Egzekucja dochodów zależy od ich rodzaju. Przy emeryturach i rentach komornik może zająć 25% wypłaty. Wynagrodzenie z umowy o pracę może zostać zajęte w połowie (wyjątkiem jest minimalna płaca), zaś w przypadku umowy o dzieło zajęta zostaje całość.

Kto może być komornikiem i ile może zarobić?

Aby objąć funkcję komornika, trzeba spełnić wiele warunków. Ogólnie rzecz biorąc, osoba starająca się o objęcie tej funkcji, musi posiadać praktykę w zawodzie (2 lata pracy w charakterze asesora komorniczego). Jeżeli aplikujący spełnia wszystkie warunki, może zostać powołany przez ministra sprawiedliwości na stanowisko komornika. Odwołanie następuje także przy udziale ministra sprawiedliwości.

Głównym źródłem dochodów komornika są opłaty egzekucyjne, wynoszące od 8 do 15% wartości kwoty egzekwowanej od dłużnika. Krótko rzecz ujmując, zarobki zależą od ilości spraw oraz skuteczności dochodzenia egzekucji komorniczej.