kto może dostać kartę kredytową

Kto może dostać kartę kredytową od banku?

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy liczba kart kredytowych prowadzonych przez banki zmalała o 300 tysięcy. Mimo że banki nadal przyjmują około 15 tysięcy wniosków o wydanie kart kredytowych, to porównując te dane rok do roku okaże się, że liczba wniosków spadła o 14% w skali miesiąca. Skoro banki tak restrykcyjnie podchodzą do tego rodzaju produktów kredytowych, kto może dostać kartę kredytową od banku?

Dla kogo karta kredytowa?

Banki przez kilka lat oferowały karty kredytowe wszystkim klientom, którzy otwierali nowy rachunek bieżący. W krótkim czasie doprowadziło to do sytuacji, że 40% wydanych kart kredytowych to karty aktywne, z których użytkownicy nie korzystają. Większość kart, które wydają obecnie banki, to karty z limitami niskimi, choć w przypadku limitu na karcie kredytowej można mówić o wzroście o prawie 10%.

Kto może dostać kartę kredytową – kwestia zarobków

Przeciętnie klient banku ma kartę kredytową z limitem rzędu 4555 zł. Jednak karty z wyższymi niż przed rokiem limitami wydawane są głównie sprawdzonym klientom banku. Za klienta sprawdzonego należy uważać klienta o wiarygodnej historii kredytowej, który aktywnie korzystał z produktów kredytowych w przeszłości i nie miał żadnych opóźnień w regulowaniu płatności z tego tytułu.

Wskazane jest również przelewanie wynagrodzenia na rachunek prowadzony w danym banku, aby bank mógł oceniać wysokość wpływów i wydatki klienta. Klient znany bankowi może liczyć na wyższy limit na karcie w porównaniu z klientem, z którym bank dotychczas nie współpracował.

Dlaczego banki ograniczyły liczbę wydawanych kart?

Na zmniejszenie liczby wydawanych kart kredytowych wpłynęło kilka czynników. Jednym z nich jest na pewno ustawowe obniżenie opłaty interchange, która obecnie nie może przekraczać kwoty 0,3 p.p. wartości transakcji dokonywanej kartą. Co ciekawe, wraz ze spadkiem liczby kart kredytowych, z których korzystają klienci banków, wzrosło również zadłużenie na kartach kredytowych (o 4%). Obecnie zadłużenie to sięga 12,6 mld.

We wszystkich danych pochodzących z banków daje się zaobserwować trend, pokazujący, że liczba klientów korzystających w ogóle z kart płatniczych maleje, rośnie natomiast odsetek klientów korzystających z płatności mobilnych i elektronicznych.