konferencja

Koniunktura polskiej gospodarki – kwartalna konferencja

10 sierpnia 2016 w Budynku Głównym warszawskiego SGH odbyła się kolejna kwartalna konferencja prasowa zorganizowana przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH oraz Krajowy Rejestr Długów BIG S.A.

Tematy konferencji oscylowały wokół zaprezentowanych wyników badań na temat koniunktury w gospodarce Polski. W trakcie rozmów poruszono wiele ciekawych wątków i wskazano na ważne zjawiska obecne na polskim rynku.

Koniunktura polskiej gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa

Prof. Elżbieta Adamowicz zaprezentowała oraz przeanalizowała badania przeprowadzone przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH. Wskazywała przede wszystkim na fakt, że ogólna sytuacja ekonomiczna, tak przedsiębiorstw jak i pojedynczych gospodarstw domowych, jest w dużym stopniu zależna od aktualnie obowiązującej koniunktury gospodarczej. Dotyka ona zatem nie tylko przedsiębiorstw z sektora bankowego, ale także w różnym stopniu firmy z innych branż.

Zadłużenia gospodarstw domowych

Dr Sławomir Dudek zaprezentował sytuację, jaką w III kwartale można było zaobserwować na rynku consumer finanse i wartość Barometru Consumer Finanse obejmującego tendencje oraz stopień zadłużenia w polskich gospodarstwach domowych.

Wartość ta w stosunku do II kwartału wzrosła do 57,5 pkt, co pozwala prognozować utrzymanie się w najbliższym czasie na obecnym poziomie dobrej koniunktury na rynku kredytów konsumpcyjnych, z czego powinny cieszyć się wszystkie polskie firmy pożyczkowe. Poza tym wzrasta liczba gospodarstw domowych (do 44 proc.), których członkowie prognozują możliwość zaoszczędzenia mniejszych lub większych kwot w najbliższym okresie.

Wpływ programu „500+”

Dr Mirosław Bieszki analizujący wpływ programu „Rodzina 500+” na finanse polskich rodzin wskazywał, że tylko nieco ponad 16% gospodarstw zaoszczędziło otrzymane tą drogą środki, zaś niecałe 43% wykorzystało je na podstawowe potrzeby codziennego użytku. Nie funkcjonuje on zatem w powszechnej opinii jako możliwość zwiększenia swojej zdolności kredytowej.