Klauzule chroniące pożyczkobiorców – sprawdź, czego nie powinno zabraknąć w Twojej umowie

Kiedy szukamy najlepszej pożyczki, warto ustalić jasne kryteria wyboru i zapoznać się z dyrektywami Urzędu Ochrony Konsumentów. Pożyczając pieniądze kierujmy się nie tylko domniemaną ceną usługi, ale i poziomem bezpieczeństwa, jaki gwarantuje nam dana instytucja finansowa. W tym calu warto zapoznać się z listą klauzul i regulacji, które uchronią nas przed nieuczciwym pożyczkodawcą.

 Umowa – wszystko, co powinna zawierać

 Pierwsza podstawowa sprawa: czytajmy każdą umowę przed jej podpisaniem. Żadna klauzula nie ochroni nas lepiej niż zdrowy rozsądek.

Dobrze sporządzona umowa,opróczpodstawowych informacji takich jak:

  • dane teleadresowedotyczące obu stron zawierających zobowiązanie,
  • wysokość pożyczki,
  • koszt pożyczki (z uwzględnieniem wysokości wszystkich prowizji i opłat),

powinna zawierać także zapisy chroniące nasze prawa jako konsumenta.

 Wśród elementów, które chronią interes pożyczkobiorcy wyróżniamy m.in. zapisy nawiązujące do ustawy o ochronie danych osobowych, informacje o skutkach przedterminowego spłacenia zobowiązania, warunki odstąpienia od umowy, skutki uchybień oraz postanowienia dotyczące zasad i terminu spłaty pożyczki.

 Ochrona danych osobowych

Według Ustawy o ochronie danych osobowych, każdyma prawo do ochrony swoich danych,jak też sprawdzania, w jakim celu są one gromadzone i jak pozyskano poszczególne informacje.

Oznacza to, że instytucje finansowe wchodząc w posiadanie naszych danych, są automatycznie zobligowane do ich ochrony. Nie mogą ich upubliczniać ani modyfikować bez naszej zgody, ani wykorzystywać do celów innych, niż zastrzeżono w umowie.

W przypadku złamania przepisów o ochronie danych osobowych, warto udać się do Generalnego Inspektora Danych Osobowych – ten może nałożyć jednorazową grzywnę w wysokości 50 tysięcy złotych.

Kara ta może zostać nałożona czterokrotnie, a więc trzeba się liczyć z tym, że grzywna może wynieść nawet 200 tysięcy złotych.

 Termin spłaty pożyczki lub jego ewentualne przesunięcie

 W każdej umowie znajdziemy informacje o obowiązującym terminie spłaty pożyczki. Większość instytucji pozwala także na jego przesunięcie. Pytanie, ile będzie nas to kosztować?

 Informacje na ten temat mogą znajdować się w regulaminie instytucji a także w umowie, którą zabieramy do domu i do której możemy zawsze zajrzeć.

 Bardzo istotne jest, aby oprócz zasadniczego tekstu umowy lub regulaminu, zaglądać także do tabel z wysokościami opłat, które bardzo często są zebrane w formie osobnego dokumentu.

 A jeśli zechcemy przyspieszyć spłatę zobowiązania?

 W większości instytucji niestety nie będzie to miało wpływu ostateczny koszt pożyczki, bowiem składa się na niego prowizja związana ze świadczoną usługą, a nie dzienne oprocentowanie zobowiązania.

 Raz zapłacona prowizja nie podlega zwrotowi, dlatego nawet, jeśli spłacimy naszą pożyczkę przed terminem, zapłacimy za nią tyle samo, co gdybyśmy trzymali pieniądze do ostatniego dnia okresu spłaty.

 Zasady windykacji

 Choć firmy pożyczkowe nie są objęte tajemnicą bankową, mogą same określić zasady i narzucić sobie pewne normy etyczne, o których poinformują nas w treści umowy.

Zasady te powinny dotyczyć głównie windykacji i związanego z nią aparatu windykacyjnego – to właśnie na tym polu powstaje najwięcej nieporozumień.

Warto upewnić się, że firma nie zamierza niepokoić naszych bliskich ani nachodzić nas w pracy. Mile widziana jest także informacja o przebiegu samego procesu windykacyjnego i kosztach monitów oraz ponagleń.

 O wiarygodności instytucji finansowej świadczy nie tylko jakość jej usług i ciekawa oferta handlowa, ale też umiejętność komunikacji. Dlatego zanim podpiszesz umowę, upewnij się, że wiesz wszystko na temat warunków usługi, z której korzystasz i znasz jej całkowity koszt.