Instytucje chroniące pożyczkobiorców

W sytuacjach spornych z bankami, firmami pożyczkowymi i parabankami, konsumenci często czują się bezsilni i zdezorientowani. Dlatego tak ważne jest, aby znać instytucje, które powstały w celu ochrony interesów i praw konsumentów. Wśród nich wskazać należy między innymi na Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i oczywiście Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Edukacja konsumentów

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich powstało w 1995 roku i od początku swojej działalności ukierunkowane jest na działania informacyjne i edukacyjne. Pracownicy tego podmiotu regularnie przygotowują artykuły, w których zwracają uwagę na bieżące problemy czy kwestie budowania swojej wiarygodności finansowej – a ta, jest szczególnie ważna w staraniach o uzyskanie tańszej pożyczki.

W porozumieniu z innym podmiotem – Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce stowarzyszenie wydało między innymi ulotki dotyczące mądrego pożyczania pieniędzy i zaciągania zobowiązań.

Wysokie standardy

 Na nieco innym spektrum działań opiera się specyfika Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Misją tej instytucji jest:

  • nadzorowanie przedsiębiorstw finansowych,
  • sporządzanie opinii,
  • wydawanie certyfikatów potwierdzających to, czy dany podmiot może uchodzić za instytucję zaufania publicznego.

 Ponadto, Konferencja podejmuje szereg działań, które mają ustrzec konsumentów przed pochopnym zaciągnięciem zobowiązania, co jest bezpośrednio związane z mnogością i różnorodnością współczesnych ofert kredytowych. W ten sposób osoby zainteresowane mogą nauczyć się odróżnić atrakcyjne oferty od tych nie do końca uczciwych.

 Sprawdź umowę

Konsumenci, którzy są zainteresowani podpisaniem umowy kredytowej, mogą również wesprzeć się pomocą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ten podmiot, w ramach ochrony konsumentów, nie tylko prowadzi rejestr klauzul niedozwolonych, wszczyna postępowania administracyjne, opiniuje ustawy, ale również kontroluje wzorce umowne.

 Urząd przygotował także ustawę o kredycie konsumenckim, w której zadbano o zapis szeregu rozwiązań, które mają chronić słabszą stronę umowy.

Ponadto, każdy zainteresowany może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w indywidualnych sprawach, gdyż podmiot ten współpracuje z miejskimi i powiatowymi rzecznikami konsumentów.