usługi fintech

European FinTech Forum – ważne spotkanie dla sektora usług FinTech

Usługi FinTech, choć obecne są na polskim rynku właściwie od niedawna, zdążyły już wpłynąć na polski rynek finansowy. Kwestiom związanym z tym sektorem poświęcone będzie European FinTech Forum.

12 października 2016 roku w warszawskim hotelu Sound Garden odbędzie się European Fintech Forum. Głównym celem spotkania jest wykreowanie możliwości do dyskusji na aktualne tematy związane z branżą FinTech. Powstała w ten sposób platforma dyskusyjna umożliwi otwartą wymianę myśli na temat spójnego połączenia nowoczesnych technologii z sektorem finansowym. Jej najważniejszym celem, a zarazem efektem trwających w jej ramach obrad, ma być powołanie organizacji europejskiej, która będzie reprezentować przedsiębiorców właśnie z obszaru FinTechu.

Całościowe spojrzenie na nową perspektywę

Program konferencji w holistyczny sposób ujmuje wszystkie aspekty tego współczesnego, bardzo pożądanego i koniecznego połączenia. Dlatego też można znaleźć w nim różne bloki tematyczne, a wśród nich między innymi:

  • produkty i rozwiązania FinTechowe,
  • bezpieczeństwo w sieci,
  • prawna strona FinTechu – w jaki sposób ustawodawstwo wpływa na możliwości sektora FinTech?,
  • socjologiczne ujęcie wpływu sektora FinTech na społeczeństwo.

Dzięki temu jednym z efektów konferencji powinno być wieloaspektowe ujęcie problemu, które stworzy podstawę pod dalsze, kontrolowane, zbilansowane rozwijanie tego prężnego sektora.

Usługi FinTech a sprawa bezpieczeństwa

Jednym z istotnych tematów, które będą poruszone podczas European FinTech Forum, jest kwestia zwiększenia bezpieczeństwa przy wykorzystywaniu tejże technologii. Uczestnicy konferencji omówią skuteczne sposoby przekazywania klientom tajników korzystania z nowych ofert. Zostanie postawione także pytanie o to, czy usługi FinTech są zagrożeniem, czy też szansą rozwoju dla banków? Wreszcie, istotnym punktem całego wydarzenie będzie temat cyberzagrożeń, ich rodzajów oraz metod radzenia sobie z nimi.

Znaczenie i wpływ prawa

Nowe rozwiązania to także konieczność rozpatrzenia obowiązujących regulacji prawnych. Prawna strona FinTechu zostanie zaprezentowana przez ekspertów, którzy w swoich wystąpieniach wskażą różne formy wpływu obowiązującego ustawodawstwa na rozwój całego sektora.