euro w Polsce

Euro w Polsce – jakie mogą być tego skutki?

Wprowadzenie wspólnej waluty europejskiej w Polsce to kontrowersyjny temat – jego zwolennicy i przeciwnicy bezustannie przerzucają się argumentami wskazującymi na prawidłowość swoich przekonań. Piszemy o tym, jakie efekty mogłaby przynieść zamiana złotówki na euro.

Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej minęło już kilkanaście lat, jednak obowiązującą w naszym kraju walutą wciąż jest polski złoty, a nie euro. Było już wiele terminów, w których miała dokonać się zmiana waluty, jednak ciągle były one przesuwane. Obecnie nie mówi się już o żadnym konkretnym terminie wprowadzenia euro w Polsce.

Konsekwencje zmiany waluty

Wprowadzenie euro nie może odbyć się z dnia na dzień. Jest to decyzja, która będzie miała wpływ na życie wszystkich obywateli państwa. Najwybitniejsi ekonomiści od lat spierają się o to, czy z wprowadzenia euro w Polsce wyniknie więcej korzyści czy strat.

Wśród głównych zagrożeń związanych z euro w Polsce wymienia się utratę niezależności walutowej. Obecnie nasze państwo może prowadzić własną politykę walutową. W przypadku posiadania waluty wspólnej z większością państw europejskich zostajemy niejako zmuszeni do prowadzenia wspólnej polityki.

Ponadto, obecna sytuacja gospodarcza Europy nie jest zbyt dobra. Kilka państw ze strefy euro znajduje się na skraju bankructwa. Posiadanie tej samej waluty co państwa borykające się z tak poważnymi problemami stwarza zagrożenie wystąpienia dużych strat finansowych, ponieważ każda zmiana w strefie euro, czy to pozytywna czy też negatywna, ma większy wpływ na państwa, które w owej strefie się znajdują, niż na te, które znajdują się poza nią.

Zalety euro w Polsce

Z drugiej jednak strony, z obecności euro w Polsce może wynikać również wiele korzyści. Jedną z najistotniejszych jest bez wątpienia zwiększona płynność rynku finansowego. Uważa się, że euro w Polsce sprawi, że znacząco wzrośnie eksport towarów z naszego kraju. Co więcej, uznaje się, że zmiana waluty przyciągnie do naszego kraju większą liczbę inwestorów.

Jeśli można mówić o jakimś konsensusie, gdy chodzi o zdanie ekonomistów na temat wprowadzenia euro w Polsce, to bez wątpienia należałoby tu wskazać, że większość z nich podkreśla, iż aby wprowadzenie euro w Polsce było korzystne, należy przeprowadzić szereg niezbędnych reform gospodarczych.