bankowy fundusz gwarancyjny

Jaki będzie zorganizowany Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym już od dawna budziła w Polsce duże kontrowersje. Bynajmniej nie chodziło jednak o samo wprowadzenie ustawy, ponieważ to było konieczne, ale o jej treść. Ostatecznie jednak, ustawa przeszła przez Sejm i Senat i została już podpisana przez prezydenta.

Dlaczego ustawa o BFG musiała być wprowadzona?

Jeśli chodzi o Bankowy Fundusz Gwarancyjny, nowa ustawa go określająca jest odpowiedzią polskiego rządu na dyrektywy Unii Europejskiej. Jeśli ustawa nie zostałaby wprowadzona, Polska musiałaby zapłacić wysokie kary finansowe.

Pierwsza z dyrektyw odnosi się do tego, że w wielu państwach straty w sektorach bankowych w dużej części pokrywane są z pieniędzy wszystkich obywateli. UE się temu sprzeciwia i nakazuje, aby banki same radziły sobie ze swoimi problemami. Jeśli chodzi o drugą dyrektywę, to została ona wydana, aby chronić depozyty bankowe. Chodzi generalnie o to, aby ujednolicić w państwach członkowskich przepisy, które dotyczą gwarancji depozytów.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – jakie zmiany wprowadzono?

Nowa ustawa przewiduje kilka zmian w działaniu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Pierwszą z nich jest zmniejszenie liczby członków Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Od teraz w radzie zasiadało będzie jedynie 6 osób, a nie, tak jak wcześniej, 8.

Ponadto, nowa ustawa przewiduje zmniejszenie wysokości kapitału początkowego, wymaganego do tego, aby można stworzyć zrzeszenie banków spółdzielczych. Dotychczas wymagany kapitał wynosił 20 milionów euro. Został on obniżony aż o połowę i teraz, aby utworzyć stowarzyszenie, wystarczy już zaledwie 10 milionów euro.

Wydaje się, że najważniejsze w nowej ustawie jest to, że zwiększa ona znaczenie BFG. Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma być od teraz najważniejszym organem, jeśli chodzi o przymusową restrukturyzację grup bankowych. Warto również zauważyć, że ustawa jest dosyć korzystna dla SKOK-ów, ponieważ poprawki do ustawy dają im czas do końca roku na to, aby dostosowały się do nowych przepisów prawnych.