baza dłużników erif

Baza dłużników ERIF – czym jest, jak ją sprawdzić?

Szukając szybkiej pożyczki, często trafiamy na hasło „bez BIK”, co sugeruje, że potencjalny pożyczkobiorca nie będzie weryfikowany w Biurze Informacji Kredytowej. A co z BIG? Dane Biura Informacji Gospodarczej mogą być równie przydatne dla firm pożyczkowych. Dowiedz się, czym jest ERIF i jakiego rodzaju informacje gromadzi oraz udostępnia.

Polscy dłużnicy mogą liczyć się z wpisem do kilku różnych rejestrów – o BIK, BIG Infomonitor i KRD już pisaliśmy. Dziś prezentujemy bazę ERIF – której pełna nazwa, obecnie już niestosowana, to Europejski Rejestr Informacji Finansowej. Podobnie jak InfoMonitor, jest to biuro informacji gospodarczej. Czy wpis do ERIF wynika z innych uchybień niż jest to w przypadku pozostałych baz danych? Kto może trafić do tego rejestru i jak to sprawdzić?

Co to jest baza dłużników ERIF BIG S.A.?

Baza dłużników ERIF BIG S.A. to biuro informacji gospodarczej, które gromadzi, przechowuje i udostępnia informacje na temat (spłaconych i niespłaconych) zobowiązań konsumentów oraz podmiotów gospodarczych.

Zobowiązania te mogą pochodzić z rynku pierwotnego i wtórnego, dotyczyć usług o charakterze finansowym (w tym bankowym), telekomunikacyjnym, multimedialnym czy budżetowym.

Oznacza to, że jeżeli zalegamy z opłatami komunalnymi, rachunkami za prąd, telefon lub Internet, mamy nieuregulowane zobowiązanie wobec gminy lub banku – informacje na ten temat mogą znaleźć się w ERIF.

Jak duży musi być dług, by dłużnik trafił do ERIF?

Dla konsumentów (osób fizycznych) wysokość długu kwalifikująca do ujęcia w rejestrze to 200 zł.

Dla podmiotów gospodarczych jest to 500 zł.

Kwoty te przyjmują zatem wysokości określone podobnie, jak w przypadku pozostałych, dotychczas opisanych baz danych o dłużnikach.

Jak sprawdzić, czy jestem w ERIF?

By sprawdzić, czy baza dłużników ERIF BIG S.A zawiera dane na nasz temat (oraz naszych zadłużeń), wystarczy zarejestrować konto na www.infoKonsument.pl. Uzyskamy dzięki temu półroczny, bezpłatny dostęp do danych na nasz temat. Możemy też zweryfikować nasz status, jeśli zobowiązanie zostanie spłacone.