przelewy internetowe

Przelewy internetowe – przydatne informacje

Gros płatności w Polsce realizowane jest za pośrednictwem przelewów internetowych. W artykułach branżowych wymieniane są różne pojęcia, związane z realizacją przelewów, jednak wielu klientów nie zawsze wie, co owe terminy oznaczają.

Coraz większa część działań na rynku finansowym – także w zakresie klientów indywidualnych – odbywa się nie tyle za pośrednictwem Internetu, co wręcz w Internecie. Bankowość elektroniczna i przelewy internetowe stały się codziennością dużej rzeszy osób aktywnych zawodowo. Aby pomóc w zrozumieniu terminów określających te usługi, stworzyliśmy mały przewodnik.

Sesje przychodzące i wychodzące

Bank, udostępniając klientom usługi internetowe, pozwala na samodzielne zlecanie przelewów. Przelewy wewnątrz banku realizowane są w czasie rzeczywistym, z kolei przelewy krajowe, zlecane jako tradycyjne przelewy Elixir, uzależnione są od sesji wychodzących Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR). Wszystkie przelewy zlecone przez klientów zbierane są przez bank w specjalne paczki zaszyfrowanych danych, które o określonej porze (zwykle 3 razy w ciągu dnia) przekazywane są do KIR. Tam paczki z każdego banku są rozpakowywane, a następnie grupowane i przesyłane do banków w ramach sesji przychodzących (zwykle także trzech dziennie).

Za bezpieczeństwo przelewu internetowego odpowiada bank, który powinien zabezpieczyć dostęp do rachunku w taki sposób, aby mógł z niego skorzystać jedynie upoważniony klient. Z kolei klient nie może udostępniać osobom postronnym swoich haseł dostępu, nie powinien również tych haseł zapisywać w przeglądarce, zwłaszcza wtedy, gdy z danego komputera korzysta więcej osób. Banki zalecają także regularne czyszczenie plików cookies.

Rodzaje przelewów

Przelewy krajowe realizowane są jako przelewy Elixir lub ekspresowy przelew Sorbnet księgowany na rachunku odbiorcy w ciągu godziny. Ten typ przelewów jest dodatkowo płatny. Rozliczenia opiewające na wysokie kwoty mogą być realizowane jedynie poprzez Sorbnet.

IBAN a kod BIC

Polskie numery rachunków bankowych mają 26 cyfr i tworzone są zgodnie z systemem IBAN (International Bank Account Number). Numer rachunku poprzedzony kodem kraju służy do realizacji płatności w systemie SEPA (Single European Payments Area).

Za wymianę wymianę informacji między bankami odpowiada SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Nadawany przez SWIFT kod BIC banku (Business Identifier Code) przeznaczony jest do rozliczeń międzynarodowych. Kod BIC (zwany również SWIFT) składa się z 8 lub 11 znaków, które oznaczają bank (4 znaki), kraj (2 kolejne) oraz miasto (2 kolejne znaki). Opcjonalnie 3 znaki oznaczają oddział, przy czym XXX oznacza centralę danego banku.