bezpieczeństwo usług finansowych

7. kongres antyfraudowy a bezpieczeństwo usług finansowych

Bezpieczeństwo usług finansowych to jeden z najważniejszych tematów dla przedstawicieli tego sektora rynku. Na istotne z tego punktu widzenia tematy rozmawiać będą uczestnicy 7. kongresu antyfraudowego.

Siódmy kongres antyfraudowy odbędzie się w październiku, a jego celem jest podniesienie świadomości odnoszącej się do szeroko rozumianego bezpieczeństwa usług finansowych. Wymiana doświadczeń pomiędzy ekspertami z ogólnoświatowego rynku finansowego powinna skutkować wzrostem wiedzy oraz znajomością sposobów ochrony przed wyłudzeniami finansowymi.

Bezpieczeństwo usług finansowych – dla kogo kongres antyfraudowy?

Wspomniane wydarzenie adresowane jest do osób związanych zawodowo z rynkiem finansowym – przedstawicieli usług bankowych, leasingowych oraz ubezpieczeniowych, jak również kas oszczędnościowych i firm pożyczkowych. Właściciele wymienionych placówek będą mieli okazję rozszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa oferowanych usług.

Zagadnienia 7. kongresu antyfraudowego

Kongres antyfraudowy podzielony zostanie na trzy panele dyskusyjne, podnoszące najistotniejsze kwestie dotyczące aktualnych zagrożeń rynku finansowego.

Głównym tematem kongresu ma być bezpieczeństwo klientów, którzy korzystają z usług wymienionych sektorów – z uwagi na rosnący postęp technologiczny, szczególny nacisk podczas kongresu będzie kładziony na tak zwane cyberzagrożenia, czyli na kwestie związane z mobilną oraz elektroniczną bankowością.

Profesjonaliści biorący udział w spotkaniu w przystępny sposób przedstawią specyfikę narzędzi, jakimi posługują się oszuści działający w Internecie, jak również umożliwią uzyskanie praktycznej wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z usług finansowych w formie mobilnej.

Istotne wydają się także aspekty regulacji prawnych, umożliwiających walkę z nadużyciami w sektorze finansowym.

Misseling – wprowadzanie klientów w błąd

W przebiegu kongresu planowane jest również poruszenie zagadnienia misselingu, który w ostatnim czasie odnotowuje wzrost popularności. Polega ono na przedstawianiu oferty w sposób, który ma na celu wprowadzenie konsumentów w błąd, w celu uzyskania korzyści finansowych ich kosztem.

Eksperci obecni podczas kongresu podejmą dyskusję o podstawach podobnego zjawiska oraz jego źródle i sposobach niwelowania jego skutków.