Credit Slayer

credit slayercreditslayer.blogspot.com – blog poświęcony sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz kredytom hipotecznym – krytyczny wobec tzw. mediów głównego nurtu. Uwagi krytyczne poparte są dość wnikliwymi analizami i przedstawieniem źródeł, zachowano więc odpowiedni balans między opiniami i faktami.