zmiany w prawie podatkowym

Zmiany w prawie podatkowym – jakie mogą mieć skutki?

Według niektórych posłów PiS, może nas czekać rewolucja – ujednolicona stawka podatku VAT, zlikwidowanie PIT, CIT oraz składek do ZUS, jak również wprowadzenie jednolitego podatku obrotowego. Jak eksperci oceniają owe zmiany w prawie podatkowym?

Proponowane zmiany w prawie podatkowym mówią o tym, iż podatek obrotowy miałby wynieść około 2%, podatek od funduszu płac – 25%, a jednolity VAT byłby w wysokości około 16%. I chociaż niektóre z tych zmian są kontrowersyjne i krytykowane przez ekonomistów, to jedno nie ulega wątpliwości – zmiany w prawie podatkowym są konieczne.

Korzystne obniżenie kosztów pracy

Argumentem przemawiającym za obniżeniem opodatkowania pracy jest to, iż polski rynek pracy charakteryzuje się dość wysokimi kosztami pracy. Z jednej strony mamy do czynienia z wciąż malejącym bezrobociem, a z drugiej z sytuacją, iż ciągle ponad milion osób jest stale bezrobotnych. Często posiadają najniższe kwalifikacje, a pracodawcom nie opłaca się ich zatrudniać. Z tego powodu mniejsze podatki w tym sektorze mogą przynieść wiele korzyści.

Krytyka podatku liniowego

Jednocześnie wielu ekonomistów krytykuje pomysł podatku liniowego. Według nich rynek pracy powinien dawać różne możliwości zatrudnienia i opodatkowania, a jedna stawka podatkowa (bez kwoty wolnej od podatku) nie ochroni osób najmniej zarabiających. Jedynie wysoka kwota wolna od podatku wciągnie na rynek pracy osoby długotrwale bezrobotne i sprawi, iż będzie się im opłacało pracować za minimalne wynagrodzenie.

Zmiany w prawie podatkowym – jednolity VAT

Dużym poparciem ekonomistów cieszy się idea ujednolicenia stawki VAT – jednak większość z nich twierdzi, iż powinna być ona na nieco wyższym poziomie (na przykład 20%). I chociaż osoby mniej zarabiające teoretycznie płaciłyby więcej, to dzięki kwocie wolnej od podatku te dysproporcje mogłyby się nieco wyrównywać. Jedna stawka VAT umożliwiłaby ustabilizować cały system podatkowy i zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw.

Czy wprowadzić podatek obrotowy?

Większość ekonomistów krytykuje pomysł wprowadzenia podatku obrotowego, który zazwyczaj w niekorzystny sposób działa na gospodarkę. Ich zdaniem podatek obrotowy zniechęca do inwestycji, może doprowadzić do spadku produkcji i zwiększenia importu. Dodatkowo, może być zakwestionowany przez Komisję Europejską, gdyż przypomina nieco VAT, a Unia Europejska zabrania stosowania dwóch podobnych danin.