jak oszczędzają Polacy

Jak wyglądają oszczędności Polaków?

O konieczności oszczędzania wiedzą niemal wszyscy…. A przynajmniej aż 82% respondentów przeprowadzonego przez Lindorff badania twierdzi, że zdecydowanie warto oszczędzać. Nie zmienia to faktu, że ledwie połowa z nich przekuwa to przekonanie w praktykę.

Jak oszczędzają Polacy? Często wcale…

Co trzeci ankietowany w ogóle nie posiada żadnych oszczędności. Za przyczynę tego stanu podaje najczęściej zbyt niskie dochody, które wydaje w całości. Ale, co ciekawe, to osoby najmłodsze (tj. w wieku 25-32 lat), o najbardziej niestabilnej sytuacji zawodowej, starają się regularnie odłożyć parę groszy. Zaskórniaki przeznaczane są nie tylko na przysłowiową czarną godzinę, ale są również wykorzystywane w finansowaniu większych wydatków (np. organizacji wesela, remontu mieszkania czy zakupu samochodu).

Jakie oszczędności posiada statystyczny Polak?

Wśród tych, którzy regularnie oszczędzają największy odsetek stanowią osoby o oszczędnościach w przedziale między 1001 a 5000 zł (19%). Kolejną, niewiele mniej liczną grupę stanowią osoby o bardzo niewielkich oszczędnościach – do 1000 zł (13%) oraz osoby mające uskładane do 10 000 zł (10%). Najmniej jest osób posiadających znaczne oszczędności: zaledwie 6% ankietowanych posiada oszczędności przewyższające kwotę 50 000 złotych.

Kto w Polsce oszczędza i jak często?

Wśród oszczędzających to panie wiodą prym i oszczędzają znacznie częściej niż panowie. Z kolei większość osób oszczędza kilka razy w roku (co drugi oszczędzający), a zaledwie co czwarta badana osoba regularnie odkłada niewielkie kwoty. Jednak, zdaniem ekspertów, osób, których dochody są tak niskie, że nie pozwalają na jakiekolwiek oszczędności, jest stosunkowo niewiele – na pewno o wiele mniej niż powszechnie się uważa.

Znacznie częściej problemem nie są zbyt niskie zarobki, ale nieumiejętne gospodarowanie domowym budżetem, w efekcie którego wszystkie dochody zostają przeznaczone na konsumpcję. Dlatego edukacja finansowa, prowadzona od jak najmłodszych lat, jest tak bardzo ważna.