ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe i… czyli November Credit & Collection Days

Ryzyko kredytowe, z którymi mierzą się klienci instytucji finansowych, jak również same rzeczone instytucje, będzie jednym z tematów trzeciego spotkania November Credit & Collection Days. O czym jeszcze będą dyskutować uczestnicy?

Trzecie spotkanie November Credit & Collection Days odbędzie się za niecały miesiąc – w trakcie jego trwania spotkają się najważniejsi przedstawiciele sektora finansowego w celu wymiany doświadczeń, przeprowadzenia wielokierunkowych konsultacji oraz stworzenia rozwiązań optymalizujących przebieg szeroko rozumianych procedur finansowych.

November Credit & Collection Days – czy warto wziąć udział?

Na wspomniane wydarzenie zapraszane są osoby specjalizujące się w różnych branżach związanych z finansowych sektorem – będą to ludzie zatrudnieni w firmach windykacyjnych oraz zajmujący się kontrolą kredytową, pracownicy departamentu skarbu, ubezpieczyciele należności, kancelarie prawne i firmy doradcze, jak również profesjonaliści z innych, powiązanych tematycznie działów.

Wydaje się więc, że wobec podobnego zgromadzenia osób, które posiadają wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu finansowych kontroli, warto podjąć udział w wydarzeniu, czerpiąc z niego informacje niezbędne do kompetentnego zarządzania należnościami.

Tematyka oraz przebieg wydarzenia, czyli ryzyko kredytowe i nie tylko

Fundamentalną koncepcją odnoszącą się do omawianego spotkania jest prezentacja tego samego tematu z różnych stron – takie rozwiązanie umożliwi poznanie różnych perspektyw, ich porównanie oraz wyciągnięcie wniosków w celu tworzenia usprawnionego systemu pozbawionego błędów.

Cele te odnoszą się głównie do problemu, jakim jest ryzyko kredytowe – w przebiegu specjalistycznej dyskusji podjęta zostanie więc tematyka scoringu kredytowego, który oznacza ocenę wiarygodności podmiotu, który ubiega się o kredyt (zarówno osoby fizycznej, jak i firmy).

Wspomniany scoring polega przede wszystkim na porównaniu profilu klienta wnioskującego o pożyczkę z profilem osoby lub firmy, która już uzyskała podobne wsparcie finansowe – scoring stanowi wartość punktową uzależnioną od stopnia zbieżności porównywanych stron. Optymalizacja narzędzi scoringowych stanie się jedną z głównych kwestii poruszanych na omawianym wydarzeniu, jakim jest November Credit & Collection Days.