kredyt we frankach

Prezydencka ustawa na kredyt we frankach

Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli hipoteczny kredyt we frankach szwajcarskich, mieli bardzo konkretne oczekiwania względem ustawy prezydenckiej. Jednak właśnie ogłoszony projekt ustawy nie zadowala frankowiczów i jest kompromisem względem sektora bankowego.

Kryzys, który przeżywają osoby zadłużone we frankach, od kilku lat jest przedmiotem dyskusji ekonomistów i polityków. Planowana od zeszłego roku ustawa miała pomóc „frankowiczom” w nieprzyjemnej sytuacji, w jakiej znaleźli się z powodu zawirowań kursów. Projekt, który niedawno ogłoszono, nie spełnia niestety ich oczekiwań. Co dokładnie jest w nim zawarte i dlaczego nie jest to zgodne z oczekiwaniami zadłużonych?

Co zmienia nowa ustawa prezydencka?

Składając swoją propozycję ustawy, prezydent wziął pod uwagę nie tylko oczekiwania frankowiczów, ale również głosy ze strony banków. Obecna ustawa skierowana jest do kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty walutowe, przy czym ustawa nie ogranicza się jedynie do kredytów w CHF, ale obejmuje wszystkie kredyty denominowane do kursu waluty. Z ustawy mogą również skorzystać przedsiębiorcy, którzy zaciągali kredyty walutowe.

Ustawa nakazuje zwrot spreadów, naliczanych przez banki przy spłacie rat kredytów walutowych, które były wyższe od spreadu dopuszczalnego ustalonego w ustawie. Zgodnie z tymi zapisami kredytobiorca otrzyma zwrot zapłaconych spreadów jedynie do ustalonego w ustawie limitu kredytu (do 350 tysięcy złotych na jednego kredytobiorcę).

Jak projekt ustawy oceniają eksperci?

Według analityków pracujących w Kancelarii Prezydenta nowa ustawa nie powinna doprowadzić do krachu na rynkach bankowych, a koszt zwrotu spreadów został wyceniony na maksymalnie 4 mld złotych. Jednocześnie kolejne zmiany, związane m.in. z przymusowym przewalutowaniem kredytu oraz możliwością zwrócenia bankowi mieszkania w zamian za pozostały dług do spłaty, zostały odroczone do przyszłego roku. Według prezesa NBP Adama Glapińskiego zaproponowane przez prezydenta rozwiązania nie zagrożą stabilności sektora bankowego.

Obecna ustawa jest już kolejną wersją prezydenckiej ustawy dla frankowiczów. Na początku 2016 roku projekt prezydenckiej ustawy mówił o przewalutowaniu kredytów frankowych z wykorzystaniem tzw. kursu sprawiedliwego. Obecna ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2017 roku.