obliczenia

Potrącenie wierzytelności – czym jest i po co się je stosuje?

Jest wiele sposobów na regulowanie długów wobec innych osób i instytucji. Można w tradycyjny sposób uregulować swoje wierzytelności, jednak gdy masz dług wobec osoby, która jest również twoim dłużnikiem, warto skorzystać z potrącenia wierzytelności i uprościć wzajemne regulowanie swoich długów. Zobacz czym jest potrącenie wierzytelności i w jakich sytuacjach można z niego skorzystać.

Czym jest potrącenie wierzytelności

Zgodnie z regulacjami prawa cywilnego potrąceniem wierzytelności nazywamy umorzenie dwóch przeciwstawnych sobie wierzytelności. Czynność ta może być dokonana poprzez złożenie oświadczenia woli przez jednego wierzyciela drugiemu wierzycielowi na podstawie dwustronnej umowy.

Potrącenie, które nazywamy również kompensatą, to jeden z najszybszych i najprostszych sposobów na rozliczenie się pomiędzy dwoma osobami, które mają wobec siebie wzajemne długi. Wybierając tradycyjne metody rozliczania się ze swoich wierzytelności obie strony musiałyby spłacić swoje długi w całości. Kompensata bardzo upraszcza taką sytuację, ponieważ korzystając  z potrącenia zapłaci tylko ta strona, która jest winna więcej i to jedynie różnicę kwotową pomiędzy wzajemnymi zobowiązaniami.

W jakich przypadkach można dokonać potrącenia wierzytelności

Aby potrącenie wierzytelności było możliwe obie strony muszą być względem siebie zarówno wierzycielami jak i dłużnikami. Oznacza to, że każda ze stron musi mieć dług wobec drugiej strony.

Ponadto przedmiotem świadczeń w obu przypadkach powinny być pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku. Jeśli przedmiotem długu są przedmioty a nie pieniądze, muszą mieć one również taką samą wartość rynkową.

Zgodnie z regulacjami prawnymi potrącenia wierzytelności, obie wierzytelności powinny być wymagalne, czyli w obu przypadkach powinien minąć czas zapłaty.

Dodatkowo kodeks wymaga jeszcze, aby obie wierzytelności mogły być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

Jakich formalności należy dopełnić przy potrąceniu wierzytelności.

Kompensata polega na złożeniu oświadczenia drugiej stronie. Bardzo ważne, by ten dokument dotarł do drugiej osoby w taki sposób, by mogła się ona z nim zapoznać. Warunek ten jest obowiązkowy, żeby potrącenie wierzytelności było skuteczne.

Złożenie oświadczenia jest jedyną wymaganą formalnością, której trzeba dopełnić. Warto pamiętać, że w takim przypadku akceptacja drugiej strony nie jest potrzebna.

Kompensatę można również dokonać umownie w sytuacji kiedy obie strony zgadzają się na potrącenie. W takim przypadku można umawiać się na potrącenie na przykład wierzytelności niewymagalnych.

Potrącenie wierzytelności jest bardzo prostym i szybkim sposobem na uregulowanie swoich wzajemnych długów, z którego warto korzystać jeśli tylko sytuacja na to pozwala.