nowe stawki podatkowe

Nowe stawki podatkowe proponowane przez rząd

Obietnica podniesienia kwoty wolnej od podatku do 8000 złotych oraz likwidacja konieczności odprowadzania składek na ZUS i NFZ to kolejne obietnice PiS, które tym razem mają szansę na realizację. Wszystko za sprawą jednolitego podatku, który miałby zastąpić wszystkie dotychczasowe daniny, odprowadzane na rzecz różnych instytucji państwowych.

Nowe stawki podatkowe

Zmiany, nad którymi aktualnie pracuje rząd PiS, mają na celu likwidację oddzielnych płatności, ponoszonych na rzecz urzędu skarbowego, ZUS i NFZ i zastąpienie ich jednolitym podatkiem. Ma to pomóc w likwidacji degresywności podatków, czyli obniżki zobowiązań podatkowych wraz ze wzrostem wynagrodzenia. Od pobranego podatku składki na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne będą dzielone przez Ministerstwo Finansów i przekazywane do odpowiednich instytucji.

Wyższa kwota wolna od podatku i… podatki

Kwota wolna od podatku w wysokości 8000 złotych obowiązywałaby najmniej zarabiających i wraz ze wzrostem dochodów jej wysokość byłaby obniżana. Nieoficjalnie mówi się o wprowadzeniu nawet 5 progów podatkowych, jednak najniższa stawka podatkowa byłaby wyższa niż 10%. Rodzice utraciliby możliwość wspólnego rozliczania dochodów z dzieckiem ze względu na wdrożenie programu 500+.

Najwyższe podatki zapłacą osoby, których roczny dochód przekracza 100 000 złotych. W ich przypadku ma być zniesiona maksymalna kwota stanowiąca podstawę do naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i społeczne (w 2016 roku wspomniana kwota wynosiła 121 650 złotych). Po przekroczeniu tego limitu podatnik nie płacił składek ZUS. Limit składek nadal będzie obowiązywać, jednak po przekroczeniu rocznej podstawy do naliczania składek ZUS obciążenie to będzie doliczane do części podatkowej.

Wprowadzenie jednolitego podatku umożliwi wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 8000 złotych, pozostaną również ulgi na dzieci, a małżonkowie będą mogli dokonywać rozliczenia wspólnie. Zgodnie z przyjętym przez rząd harmonogramem do końca 2016 roku mają być przyjęte wszystkie ustawy, niezbędne do wdrożenia nowego systemu podatkowego od 1 stycznia 2018 roku.