dłużnicy alimentacyjni

Nierzetelni płatnicy? Dłużnicy alimentacyjni

Osoby, które nie płacą alimentów na swoje dzieci, bardzo często spotykają się z nieprzyjemnym odbiorem ze strony reszty społeczeństwa. Nieprzekazywanie środków na utrzymanie dziecka to w rzeczywistości unikanie obowiązku finansowego – co skutkuje popadnięciem w długo. Jak wskazuje Krajowy Rejestr Długów, zwykle rodzice niepłacący na dzieci unikają również spłacania innych zobowiązań.

Rodzic, który nie płaci alimentów, nie płaci też innych długów

Krajowy Rejestr Długów w swojej bazie posiada 305 tysięcy zadłużeń wynikających z nieopłacania alimentów. Jak się okazuje, 57% z tej wartości to osoby, które nie tylko nie dokładają się do utrzymania swoich dzieci, ale też uchylają się od zwrotu innych należności. Można zatem wyciągnąć wniosek, że unikanie alimentów jest jedynie wyrazem większego problemu ekonomiczno-społecznego, który być może udałoby się zmniejszyć dzięki rzetelnej edukacji w zakresie finansów i zobowiązań.

  • 40% dłużników alimentacyjnych ma do spłacenia dodatkowo jeden dług
  • 27% rodziców niedokładających się do utrzymania dzieci spłaca kolejne 2 zadłużenia
  • 16% osób unikających opłacania alimentów musi spłacać poza tym 3 inne długi

Długi nierzetelnych rodziców

Jaka jest natura zadłużeń osób niewpłacających alimentów na swoje dzieci? Zwykle dotyczą one kosztów ponoszonych w codziennym życiu – są to zadłużenia za abonament telefoniczny lub za dostęp do Internetu, kredyty i pożyczki, opłaty mieszkaniowe, korzystanie z mediów i nieopłacone mandaty z komunikacji miejskiej. Gama jest, jak widać, dość szeroka, przez co można wnioskować, że dłużnicy alimentacyjni na co dzień nie przejmują się swoimi zadłużeniami.

Największym polem, na którym pojawiają się dodatkowe zadłużenia rodziców niepłacących alimentów, są zobowiązania wobec branży windykacyjnej – stanowią one aż 31%. Dzieje się tak, ponieważ zwykle inne podmioty, nie chcąc biernie czekać na spłatę długu, przekazują zadłużenie do windykacji. Po takie rozwiązanie nierzadko sięga także drugi rodzic, aby wyegzekwować spłatę alimentów, do których dłużnika zobowiązał sąd. Średnio osoby unikające spłaty alimentów zalegają na kwotę 33 tysięcy złotych. Łącznie dług alimentacyjny wynosi 10 miliardów złotych (dane KRD z czerwca 2016).

Kto nie płaci alimentów?

95% osób ujętych w bazie KRD, uchylających się od płatności rodziców stanowią ojcowie. Mieszkają najczęściej na terenie województwa śląskiego (37 tysięcy osób), mazowieckiego (36 tysięcy osób) lub dolnośląskiego (31 tysięcy osób).

Najczęściej, bo aż w 95% przypadków zawartych w bazie Krajowego Rejestru Długów, alimentów nie płacą ojcowie. Pierwszą trójkę województw, w których mieszkają nierzetelni rodzice, tworzą województwa:

  1. śląskie (37 tysięcy osób)
  2. mazowieckie (36 tysięcy osób)
  3. dolnośląskie (31 tysięcy osób)