jak założyć rachunek bankowy

Już wkrótce każdy Polak będzie miał rachunek płatniczy?

Nadal znaczna część Polaków nie posiada własnego rachunku płatniczego. Z tego też powodu powstał projekt nowelizacji, który ma przeciwdziałać wykluczeniu finansowemu. Dzięki temu każda chętna osoba będzie mogła otrzymać dostęp do własnego rachunku płatniczego

Specjalne rachunki płatnicze do regularnych opłat

Tym samym, zgodnie z założeniami projektu, konsument będzie korzystać z tych najbardziej podstawowych usług płatniczych. Z racji iż zakłada się, że piętnaście transakcji miesięcznie w zupełności wystarczy na uregulowanie podstawowych zobowiązań, takich jak zapłata czynszu, opłacenie energii elektrycznej, wody czy gazu, będą one dostępne bezpłatnie. Jeśli konsument uzna, że potrzebuje powiększyć swój limit, będzie musiał liczyć się z określoną zapłatą za każdy kolejny przelew, a o jego cenie zostanie poinformowany odpowiednio wcześniej.

Trzeba podkreślić, że te szczególne warunki dostosowane będą dla osób, które dotychczas nie korzystały z rachunku bankowego, czy też dla osób w SKOK. Szczególną grupą, do której będzie skierowany ten projekt to osoby starsze, które często po prostu nie wiedzą, jak założyć rachunek bankowy. Z tego też powodu, wprowadzone przepisy spowodują maksymalne uproszczenie i przyspieszenie wszystkich formalności.

Powstanie witryna z informacjami, jak założyć rachunek bankowy i jak go obsługiwać

Dodatkowo projekt zakłada, że powstanie witryna internetowa, która w łatwy i odpowiednio streszczony sposób ukaże wszystkie podstawowe dane na temat danego rachunku płatniczego. Na tejże stronie będzie znajdować się również cennik, który dostawca ma obowiązek ujawnić przed konsumentem, aby wiedział on, ile wynieść mogą go wszelkie koszty prowadzenia owego rachunku.

Dużą korzyścią może okazać się również możliwość korzystania z karty płatniczej, którą dana osoba będzie mogła dokonywać określonych płatności. Jedynym ograniczeniem jest korzystanie z karty kredytowej, gdyż taki profil rachunku płatniczego nie jest związany z żadnym z produktów kredytowych.

Ogólne założenia projektu nowelizacji zakładają, że Polacy będą częściej korzystać z obrotu bezgotówkowego niż ma to miejsce w chwili obecnej. Przy okazji problem wykluczenia finansowego powinien zostać znacznie zmniejszony.