dane biometryczne

Dane biometryczne – metoda na bezpieczne transakcje

Banki i inne instytucje finansowe wciąż rozwijają systemy zabezpieczeń, które wykorzystują przy weryfikacji użytkownika i przy autoryzacji transakcji. Krokiem, który dotychczas kojarzyliśmy tylko z filmami o przyszłości, jest wprowadzanie weryfikacji na podstawie danych biometrycznych. Czym są dane biometryczne? Co o takich sposobach sądzą klienci banków?

Biometria, w jednym z kilku znaczeń, oznacza rozpoznawanie ludzi na podstawie ich cech fizycznych. Najbardziej rozpowszechnione metody weryfikacji tożsamości to systemy rozpoznające:

  • układ linii papilarnych,
  • geometrię dłoni,
  • brzmienie głosu,
  • obraz tęczówki oka.

Jak wygląda zbieranie i kontrola danych biometrycznych?

  1. Linie papilarne: ze względu na szybkość i dokładność pomiaru, najczęściej wykorzystywane są przy kontroli dostępu. Opuszek dowolnego palca dłoni przykładamy do pola skanującego znajdującego się na urządzeniu, które następnie sprawdza układ punktów charakterystycznych i innych unikalnych cech.
  2. Geometria dłoni: czytnik wykonuje trójwymiarowe zdjęcie dłoni, rejestrując długość, szerokość, grubość czterech palców oraz wielkość obszarów pomiędzy kostkami – łącznie jest to ponad 90 cech charakterystycznych.
  3. Rozpoznawanie tęczówki oka: system wykonuje ogólny przegląd rysów twarzy i lokalizuje oczy, z kolei aparat o bardzo wysokiej rozdzielczości wykonuje zdjęcie tęczówki. Następnie urządzenie przygotowuje kod ze skróconym opisem cech charakterystycznych.

Dane biometryczne – co myślą klienci instytucji finansowych?

Z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy VISA wynika, że 2/3 ankietowanych nie ma oporów przed wykorzystywaniem biometrii w ramach weryfikacji i autoryzacji działań bankowych. Uwierzytelnianie biometryczne doceniane jest niemalże na tym samym poziomie, zarówno gdy mówimy o płatnościach „fizycznych” (znaczenie ma szybkość transakcji), jak i przy płatnościach internetowych, kiedy z kolei uznawane są one za najlepszy gwarant bezpieczeństwa. Wskaźniki te przyjmują wartości od 40 do 48% ankietowanych.